Make your own free website on Tripod.com

Επάξια μας εκπροσώπησε η πρόεδρος της Δ.Ε.Τ.Π.Α. στο συνέδριο της Τ.Ε.Δ.Κ.

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της Δημοτικής μας Συμβούλου και Προέδρου της Δ.Ε.Τ.Π.Α κας Σοφίας Πατσαντάρα-Μπουφούνου, η οποία εκπροσώπησε επάξια τον Δήμο μας στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΤΕΔΚ Ν. Βοιωτίας, που έγινε στις 18 Νοεμβρίου 2001 στο Συνεδριακό Κέντρο της Κρύας Λιβαδειάς.

Η εφημερίδα μας δημοσιεύει αυτούσια την πολύ μεστή νοημάτων και ουσίας ομιλία της Σοφίας :

"Παραφράζοντας κάτι που ελέχθη επιτυχώς κάποτε θα πω ότι: ο σωστός πολίτης είναι ένας καλά ενημερωμένος πολίτης. Στον εικοστό πρώτο αιώνα στην εποχή της "Κοινωνίας της πληροφορίας" δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη και για προγράμματα και για 3ο ΚΠΣ χωρίς να λαμβάνουμε σοβαρά υπ'όψιν μας το μεγάλο πρόβλημα που ακούει στο όνομα ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ.

" Μετά από επτά χρόνια θητείας στην τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα σαν αντιπρόεδρος στο ΔΣ της Αράχωβας και σαν Πρόεδρος της Δημοτικής Αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ πολύ με αυτό που λέμε διαχείριση της πληροφορίας -αν θέλετε και λόγω επαγγέλματος - μέσα από το στήσιμο και την λειτουργία ενός κέντρου Πληροφόρησης στον Δήμο μας, το οποίο έχει σαν στόχο την παροχή χρήσιμων πληροφοριών στους επισκέπτες της Αράχωβας αφενός και αφετέρου την εξυπηρέτηση των Αραχωβιτών στον τομέα της πληροφόρησης για θέματα ανάπτυξης, ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ. Το συμπέρασμα στο οποίο οδηγήθηκα και το οποίο με έκανε να στηρίξω την σημερινή μου πρόταση είναι ότι οι δημότες όλων των Δήμων και των Κοινοτήτων έχουν ανάγκη και δικαιούνται σωστή πληροφόρηση σε θέματα από πολύ απλά έως και πολύ σύνθετα και σοβαρά. Εάν θέλουμε να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά και στην σωστή τους διάσταση και βεβαίως μη ξεχνώντας την πραγματικότητα, τότε θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πολλοί λίγοι συντοπίτες μας έχουν την δυνατότητα μιας κάποιας ενημέρωσης, για κάποιο θέμα που τους αφορά και μετά από πολύ κόπο και χάσιμο πολλών ωρών εργασίας. Και αυτό γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε οι όποιες πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν δίνονται μέσα από κάποια κέντρα πληροφοριών τα οποία πάντα βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικίας των δημοτών του κάθε Δήμου και βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα ξέρει το τι ζητά και που πρέπει να ψάξει για να το βρει.

Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι Δήμοι

Καταρχήν θα πρέπει όλοι οι Δήμοι υπό την εποπτεία της ΤΕΔΚ να αρχίσουν να εξετάζουν την δυνατότητα δημιουργίας ενός δικτύου Πληροφόρησης το όποιο θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες και σε συνεργασία με όλους τους φορείς του νομού οι οποίοι πρέπει και μπορούν να εμπλακούν σε μια τέτοια διαδικασία, όπως για παράδειγμα η ΝΑ με τις διάφορες υπηρεσίες της, το Επιμελητήριο, ο ΟΑΕΔ, το ΚΕΣΥΠ, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο και όλοι οι κοινωνικοί εταίροι του νομού και θα έχει σαν στόχο την ενημέρωση αφενός και την καταπολέμηση της ανεργίας αφ'εταίρου. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς, υπάρχουν κέντρα πληροφόρησης με αλληλοκαλυπτόμενες δράσεις, τα οποία έχουν ιδρύσει διάφοροι φορείς και χωρίς να υπάρχει καμία συνεργασία μεταξύ των. Καταλαβαίνετε όλοι, εκτός των άλλων, και την τεράστια σπατάλη ρημάτων που γίνεται και αυτό γιατί ουδέποτε κάθισαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε ένα τραπέζι να βρουν την πιο καλή και συμφέρουσα λύση. Άραγε σαν μικρή χώρα που είμαστε έχουμε αυτή τη δυνατότητα;

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη χρονική στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν πού στην εξεύρεση λύσεων, αυτό της "Κοινωνίας της Πληροφορίας" και της "Ανταγωνιστικότητας". Βέβαια το σημαντικό είναι ότι ήδη έχουν εφαρμοσθεί επιτυχώς τέτοιου είδους πιλοτικά προγράμματα (π.χ. Νομαρχία Θεσσαλονίκης ) και το σημαντικότερο ότι ήδη στην ΤΕΔΚ λειτουργεί υποστηρικτικό κέντρο προώθησης των ανέργων το οποίο στην προκειμένη περίπτωση μπορεί χρησιμοποιηθεί σαν κεντρικός φορέας - πυρήνας με δορυφόρους όλους τους Δήμους και τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους, θα συσταθούν με μοναδικό σκοπό την παροχή πληροφοριών προς τους ενδιαφερόμενους δημότες τους.

Θεωρώ ότι οι Δήμοι πρέπει να έχουν σαν κύριο έργο του· τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής, που με την σειρά τους θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της περιοχής τους και ότι θα πρέπει να δώσουμε στους ιδιώτες τη υποστήριξή μας για να γίνουν και αυτοί μοχλός ανάπτυξης κάθε περιοχής, μέσα από επενδύσεις που θα κάνουν σε έργα ιδιωτικά. Για να γίνει όμως αυτό είναι απαραίτητη η πληροφόρηση που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι αυτοί και οι Δήμοι σε συνεργασία με την ΤΕΔΚ και τους άλλους φορείς μπορούν να τους την παρέχουν".